MSPS heeft een strategie waarbij verschillende bedrijven zijn aangekocht. Bedrijven met een eigen legacy aan secundaire arbeidsvoorwaarden. De focus bij dit project was dan ook om een pakket aan voorwaarden op te stellen die past bij de visie van MSPS en wat de werknemers belangrijk vinden.

Tags: Optimalisatie, communicatie en harmonisatie  

Branche: Financiële dienstverlening, zorg 

Aantal medewerkers: 400 + 

Over MSPS: Het verschil maken in de zorg, daar gaan we voor. Om deze optimaal te laten functioneren, maar vooral menselijk te houden. Als partner van zorgverlenend Nederland staan wij al 35 jaar naast onze klanten én de zijne. Om met onze factoring- en clearingoplossing en aanvullende diensten de zorgaanbieder zo te ondersteunen dat kostbare tijd beschikbaar blijft voor zorg. 

Vraagstuk: MSPS heeft een strategie waarbij verschillende bedrijven zijn aangekocht. Bedrijven met een eigen legacy aan secundaire arbeidsvoorwaarden. De focus bij dit project was dan ook om een pakket aan voorwaarden op te stellen die past bij de visie van MSPS en wat de werknemers belangrijk vinden. Vervolgens was het de intentie om dit nieuwe pakket zo te presenteren dat iedereen het snapt en dat het snel en makkelijk voor iedereen beschikbaar is, i.p.v. alles te moeten zoeken in een uitgebreid personeelshandboek. En last but not least was dit project ook op administratief vlak belangrijk omdat de verschillende pakketten voor de HR- afdeling veel extra handelingen met zich meebrengen. 

Het vraagstuk van MSPS was daardoor niet alleen een optimalisatie- en communicatie vraagstuk, maar had ook betrekking op de harmonisatie van de MSPS Groep en het creëren van eenheid. 

Aanpak & advies: Om te komen tot een situatie die gaat gelden voor alle medewerkers binnen de groep hebben we een MSPS framework gebouwd. Een framework dat past bij de hele MSPS groep en wat in de toekomst gebruikt kan worden als leidraad voor de verschillende entiteiten in de MSPS groep. Een framework waarbij eerst is gekeken naar de huidige situatie en de al aanwezige arbeidsvoorwaarden. Om deze vervolgens aan te vullen met arbeidsvoorwaarden die naar voren zijn gekomen in verschillende focusgroepen en in inspiratiesessies tussen Not Secondary en de projectgroep die betrokken was bij het nieuwe framework. Hieronder een greep uit de arbeidsvoorwaarden die zijn toegevoegd: 

  • De mogelijkheid tot het uitruilen van feestdagen;
  • Fietslease via HelloRider;
  • Mantelzorgondersteuning via Fello en speciaal mantelzorgverlof;
  • Verschillende vitalitetsopties, waaronder Bedrijfsfitness NL;
  • Samen goede doelen ondersteunen en vrijwilligersverlof;
  • Flexibel vakantiegeld laten uitbetalen;
  • Een pilot voor de 9-urige werkdag en de workation;
  • De mogelijkheid om een sabbatical op te nemen. 

Om dit nieuwe framework ook technisch goed te laten werken is ervoor gekozen om het te laten draaien op een benefits platform, waarbij de keuze is gevallen op Tasper. 

Een traject waarin Not Secondary de bemiddelende partij is geweest. Ook is er van de nieuwe situatie door Not Secondary een Reward Statement gemaakt waarin het arbeidsvoorwaardenpakket goed en duidelijk onder de aandacht wordt gebracht van (potentiële) werknemers.

Ilona Schipper
Ilona SchipperHR Specialist
Lees verder
Wij kijken terug op een fijne samenwerking! Vanuit Paul zijn marktkennis en ervaring met eenzelfde soort projecten. Erg leuk om dit te combineren met de input van onze eigen collega’s. Daardoor zijn we tot een heel mooi, vernieuwd secundair arbeidsvoorwaardenpakket gekomen. Dank je wel voor al je hulp, advies en expertise!