‘Een aantal specifieke verzoeken voor een sabbatical regeling heeft Stichting NMD doen bewegen de expertise van Not Secondary in te huren. Daarnaast is er gekeken naar andere arbeidsvoorwaarden en een beknopte Reward Statement’.

Hoe kan Stichting NMD als kleine organisatie op een creatieve manier de secundaire arbeidsvoorwaarden invullen en hoe verhouden de huidige secundaire arbeidsvoorwaarden zich t.o.v. de markt? En als verdieping op de arbeidsvoorwaarden, hoe kleed je op de beste manier een sabbatical regeling in, waar vraag naar is vanuit het personeel.

Tags: interne en externe communicatie, Optimalisatie, Duurzaamheid, Milieu, Sabbatical. 

Branche: Duurzame bouw.   

Aantal medewerkers: 5-10

Over Stichting Nationale Milieudatabase: De Nationale Milieudatabase is in het leven geroepen om een eenduidige berekening van de milieuprestatie van bouwwerken in de Nederlandse context te kunnen maken. Deze database wordt beheerd door Stichting Nationale Milieudatabase (Stichting NMD). De stichting is een onafhankelijke organisatie die naast deze database ook de Bepalingsmethode beheert en onderhoudt.

Vraagstuk: Hoe kan Stichting NMD als kleine organisatie op een creatieve manier de secundaire arbeidsvoorwaarden invullen en hoe verhouden de huidige secundaire arbeidsvoorwaarden zich t.o.v. de markt? En als verdieping op de arbeidsvoorwaarden, hoe kleed je op de beste manier een sabbatical regeling in, waar vraag naar is vanuit het personeel.   

Aanpak & advies: Not Secondary heeft voor Stichting NMD een project uitgevoerd bestaande uit de volgende onderdelen. 

  • Interviews werknemers stichting Nationale Milieudatabase;
  • Het opstellen van een sabbatical leave / langdurig verlof;
  • Advies met betrekking tot het optimaliseren huidige arbeidsvoorwaarden;
  • Advies met betrekking tot het optimaliseren toekomstige arbeidsvoorwaarden.  
  • Not Secondary Reward Statement Stichting NMD.

Met dit advies hebben we niet alleen de huidige voorwaarden verbeterd, maar kijken we ook naar de toekomst en wat er eventueel nog meer mogelijk is om de arbeidsvoorwaarden van stichting NMD onderscheidender te maken.

Jan-Willem Groot
Jan-Willem GrootDirecteur bij Nationale Milieudatabase
Lees verder
Not Secondary heeft goede interviews gehouden met enkele medewerkers en heeft vervolgens een vergelijking gemaakt met andere organisaties op het vlak van sabbatical regelingen. Vervolgens is een goed en bruikbaar advies uitgebracht over de sabbatical regeling en mogelijke andere secundaire arbeidsvoorwaarden. Not Secondary heeft ook onze arbeidsvoorwaarden overzichtelijk gemaakt in een two pager die heel nuttig is bij de werving.